Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NEOROMAŃSKI KOŚCIÓŁ EWANGELICKI Z 1888 R. WRAZ Z CMENTARZEM

Kościół został wzniesiony w 1888 r. dla napływającej do Podzamcza w czasach zaborów ludności niemieckiej, zrzeszonej w istniejącej tu od 1893 r. gminie ewangelickiej. Kościół z cegły, posiada wieżę zwieńczoną ostrosłupowym dachem namiotowym oraz dachy częściowo kryte łupkiem.

Comments are closed.