Gminna ewidencja zabytków

Zachęcamy do zapoznania się z Gminną Ewidencją Zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Wieruszów. Szczegóły: http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/zasoby/files/zarzadzenia/2017/142.pdf