Historia

Historia Wieruszowa
Wieruszów to miasto usytuowane na prawym i lewym brzegu Prosny, u ujścia Niesobu, w zachodniej części województwa łódzkiego, na pograniczu trzech wielkich krain: Śląska, Małopolski i Wielkopolski. Wiele faktów przemawia za tym, że Wieruszów był jednym z wielu miast, leżących na prastarym trakcie handlowo-komunikacyjnym, zwanym ,,bursztynowym szlakiem”.

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego miasta (pdf)


Wykaz małżeństw zawartych w Wieruszowie w latach 1790 – 1791
Zapraszamy do zapoznania się ze spisem małżeństw zawartych w Wieruszowie w latach 1790 – 1791. Dzięki uprzejmości i za zgodą historyka – genealoga Pana Piotra Glądały publikujemy wykaz małżeństw zawartych w latach 1790 – 1791 w Wieruszowie.
Wykaz sporządzony jest na podstawie regestrów rocznych z akt Komisji Porządkowej Cywilno – Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego.
Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362.

Link do wykazu: www.gladala.com


Wieruszów – spis ludności chrześcijańskiej z 1791
Zapraszamy do zapoznania się ze spisem ludności chrześcijańskiej z 1791 r. Wymienione miejscowości: Wieruszów, Chobanin, Świba, Skakawa, Kuźnica, Folwark Podzamcze, Folwark Dobrzygoszcz, Mierków, Tekloniów.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 2 Lutego Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnieskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej.

Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362.

Całość publikujemy dzięki uprzejmości i za zgodą historyka – genealoga Pana Piotra Glądały – DZIĘKUJEMY!!!!!

Zapraszamy Państwa do lektury i poszukiwania korzeni: www.gladala.com


Kirkut - Cmentarz Żydowski

Opracował  Andrzej Olbromski na postawie materiałów Jana Jagielskiego
z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Filmy:

Galerie zdjęć:

Największy zbiór starych fotografii z naszego regionu Socjum – Kepno


Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Tom XIII