Historia

Ocalmy od zapomnienia – WIERUSZE pod Grunwaldem

Nawiązując do tegorocznych 650-tych urodzin Wieruszowa odkrywamy ciekawą historią naszych ziem, naszego miasta i ludzi, którzy odegrali w jego historii bardzo dużą rolę.
„Nadszedł pamiętny 1410 rok. Na wyprawę grunwaldzką wyruszyła chorągiew wieluńska, w szeregach której młodych Wieruszów do boju prowadził Bieniasz Wierusz – podkomorzy wieluński, brat Bernarda. Chorągiew wieluńska walczyła w centrum szyku polsko-litewskiego, na skraju prawego skrzydła polskiego, tuż obok chorągwi krakowskiej. Pomimo ucieczki sojuszników litewskich bitwa zakończyła się sukcesem a drogi Wieruszów rozdzieliły się. Bieniasz Wierusz z bratankami wziął udział w nieudanym oblężeniu Malborka, gdzie poniósł śmierć. Informuje o tym napis na jego nagrobku znajdujący się w Wieruszowie.
Drugi Bieniasz Wierusz, syn starosty wieluńskiego Bernarda poszedł z oddziałami na Tczew. Tczew zdobyto, jednak w 1411 roku krzyżacy odbili miasto a Bieniasz Wierusz popadł w niewolę wraz z 36 żołnierzami. Wolność odzyskał dzięki zawartemu w Toruniu pokojowi w 1411 roku.”
Opracowanie publikujemy dzięki potomkowi tej rodziny Panu Rafałowi Wierusz – Kowalskiemu, który udostępnił nam informacje dotyczące historii jego rodziny zawarte w „Poczcie Rodzin Polskich”.
foto.mieczesredniowieczne.pl


Ocalmy od zapomnienia – Czyli rozprawa prawie jak u Reja między Panem, Wójtem i Plebanem

Okazuje się, że bogata historia naszego miasta posiada także, jak to w życiu bywa, wątki obyczajowej natury. Przedstawiamy Państwu udokumentowany opis pewnej wieruszowskiej historii…z życia wziętej.

„Dnia 24 sierpnia 1634 roku Ks. Melchior Olszowski przeor wieruszowski oskarża mieszczan wieruszowskich Szymona Storzypięta burmistrza, Jana Jadeckiego wójta, Jana Kurczaka i Wawrzyńca, że w niedzielę po Wniebowzięciu podczas powietrza w mieście Wieruszowie zranili czeladnika klasztornego, a wieczorem popiwszy się naszli klasztor, wywołali księdza, stłukli go i znieważyli wołając „popie!”, oberwali mu kaptur i krzyczeli „gwałtu!” na gruncie klasztornym.”

Źródło. Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD)Wiel.gr.relationum.nr 22, k.343, z r. 1633-1634. Fotokopia 1 strony.

Wniosek: coś z tym naszym, wieruszowskim powietrzem jest nie tak już od dawna 🙂

Materiał opracowany na podstawie dokumentacji zgromadzonej i przekazanej władzom Gminy Wieruszów przez Pana Klemensa Żubra.


Ocalmy od zapomnienia – Wierusze – Lutold i Bernard

Nawiązując do tegorocznych 650-tych urodzin Wieruszowa odkrywamy ciekawą historią naszych ziem, naszego miasta i ludzi, którzy odegrali w jego historii bardzo dużą rolę.
Tym razem słów kilka o historii rodziny, która założyła nasze miasto o WIERUSZACH. Opracowanie publikujemy dzięki potomkowi tej rodziny Panu Rafałowi Wierusz – Kowalskiemu, który udostępnił nam informacje dotyczące historii jego rodziny zawarte w „Poczcie Rodzin Polskich”.
Zatem zachęcamy Państwa do lektury pierwszego z cyklu kilku materiałów pozyskanych dzięki Panu Rafałowi. Szczegóły: Historia


Ocalmy od zapomnienia – początki miasta

Nawiązując do tegorocznych 650-tych urodzin Wieruszowa postanowiliśmy zapoznawać Państwa z ciekawą historią naszych ziem i naszego miasta. Tym razem parę słów o początkach osadnictwa na terenie Wieruszowa oraz o tym skąd pochodzi nazwa miasta. Zainteresowanym osobom przypominamy, że szczątki wałów, o których Państwo będziecie czytać poniżej istnieją, są widoczne gołym okiem i znajdują się w sąsiedztwie skrzyżowania tzw starej obwodnicy miasta z drogą w kierunku Opatowa, wzdłuż której znajduje się Aleja Dębów Czerwonych – przepiękna naturalna wizytówka naszej okolicy. Te ciągnące się wzdłuż tych dróg wzniesienia to właśnie „kolebka” naszej wieruszowskiej cywilizacji. Szczegóły: Historia


Ocalmy od zapomnienia – Historia wieruszowskich kościołów

Nie wszyscy wiemy, że w historii Wieruszowa nasi przodkowie zbudowali dziesięć kościołów. Część z nich niestety spłonęła podczas pożarów, które kilkukrotnie prawie doszczętnie zniszczyły nasze miasto. Przedstawiamy Państwu historię budowy kościołów w Wieruszowie, w porządku chronologicznym.

Opracowanie publikujemy dzięki wielkiemu zaangażowaniu i mrówczej pracy mieszkańca naszego miasta Pana Klemensa Żubera, który odszukał, zgromadził i spisał wszystkie niżej wymienione tak cenne dla nas informacje. Szczegóły: Historia


Historia Wieruszowa
Wieruszów to miasto usytuowane na prawym i lewym brzegu Prosny, u ujścia Niesobu, w zachodniej części województwa łódzkiego, na pograniczu trzech wielkich krain: Śląska, Małopolski i Wielkopolski. Wiele faktów przemawia za tym, że Wieruszów był jednym z wielu miast, leżących na prastarym trakcie handlowo-komunikacyjnym, zwanym ,,bursztynowym szlakiem”.

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego miasta (pdf)


Wykaz małżeństw zawartych w Wieruszowie w latach 1790 – 1791
Zapraszamy do zapoznania się ze spisem małżeństw zawartych w Wieruszowie w latach 1790 – 1791. Dzięki uprzejmości i za zgodą historyka – genealoga Pana Piotra Glądały publikujemy wykaz małżeństw zawartych w latach 1790 – 1791 w Wieruszowie.
Wykaz sporządzony jest na podstawie regestrów rocznych z akt Komisji Porządkowej Cywilno – Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego.
Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362.

Link do wykazu: www.gladala.com


Wieruszów – spis ludności chrześcijańskiej z 1791
Zapraszamy do zapoznania się ze spisem ludności chrześcijańskiej z 1791 r. Wymienione miejscowości: Wieruszów, Chobanin, Świba, Skakawa, Kuźnica, Folwark Podzamcze, Folwark Dobrzygoszcz, Mierków, Tekloniów.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 2 Lutego Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnieskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej.

Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362.

Całość publikujemy dzięki uprzejmości i za zgodą historyka – genealoga Pana Piotra Glądały – DZIĘKUJEMY!!!!!

Zapraszamy Państwa do lektury i poszukiwania korzeni: www.gladala.com


Kirkut - Cmentarz Żydowski

Opracował  Andrzej Olbromski na postawie materiałów Jana Jagielskiego
z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Filmy:

Galerie zdjęć:

Największy zbiór starych fotografii z naszego regionu Socjum – Kepno


Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Tom XIII