Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MODERNISTYCZNY KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY Z 1934 ROKU

Budowę kościoła parafialnego w Wieruszowie – Podzamczu erygowano dekretem Arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego Edmunda Dalbora w dn. 1 stycznia 1922r. przy kościele św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej. Dzieła tego podjął się ks. Marian Myszkowiak. W maju 1934 r. poświęcono kamień węgielny. Kościół został wybudowany na wzór bazyliki wileńskiej. Nowa, murowana świątynia w stylu o reminescencjach klasycznych (filary, sufit kasetonowy) została poświęcona 8 grudnia 1936 r. przez ks. Dziekana Ignacego Nowackiegoz Kępna. W czasie wojny kościół został zamknięty, a okupant przeznaczył to miejsce na magazyny zbożowe.
Rok 1949 okazał się dla Parafii Podzameckiej bardzo ważny. W tym bowiem roku odbyła się pierwsza wizytacja arcypasterska, którą przeprowadził w maju tegoż roku arcybiskup poznański Walenty Dymek. Arcybiskup Walenty Dymekraz jeszcze odwiedził parafię w roku 1949, konsekrując kościół w październiku.

W rok później dokonano fundacji ołtarzy bocznych: lewy przedstawia Chrystusa Miłosiernego, prawy Matkę Bożą Częstochowską. Autor malowideł nieznany.

(Źródło strony: www.pnnmp.pl)

Comments are closed.