Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KOŚCIÓŁ ŚW. ROCHA Z 1746 R. WRAZ Z CMENTARZEM

Położony obok grodziska kultury łużyckiej, pomiędzy Wieruszowem i Podzamczem a pobliską wsią Kuźnicą Skakawską. Jest to obiekt orientowany o konstrukcji zrębowej, jednonawowy, zbudowany z drewna modrzewiowego. Posiada zamknięte wielobocznie prezbiterium, przy którym znajduje się zakrystia i przedsionek. Wewnątrz kościoła można podziwiać polichromie, pochodzące prawdopodobnie z XIX wieku, ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu oraz z postaciami apostołów i świętych. Prezbiterium i nawę pokrywa dwuspadowy dach, kruchtę trójspadowy, przedsionek natomiast pulpitowy. Na szczególną uwagę zasługują również dwa boczne ołtarze z barokowymi obrazami Matki Boskiej ze św. Janem Chrzcicielem i Wawrzyńcem, św. Kazimierza, Marii Magdaleny i Świętej Rodziny i późnorenesansowy ołtarz główny z rzeźbami św. Stanisława i Wojciecha oraz dwóch aniołów. Kościół jest wotum po minionej zarazie cholery.

Na przyległym do kościoła cmentarzu rosną pomnikowe okazy drzew: dwa dęby o obwodach do 500 cm oraz sosna pospolita o obwodzie do 240 cm.

Comments are closed.