Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rynek w Wieruszowie

Rynek w Wieruszowie - pomnik św. Floriana

Wieruszowski rynek stanowi relikt średniowiecznego układu urbanistycznego - i podobnie jak niegdyś - ścisłe centrum miasta. Północna pierzeja leży jednocześnie przy głównym szlaku komunikacyjnym wiodącym przez centrum Wieruszowa. Rynek objęty jest ochroną konserwatorską.

Comments are closed.