Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

,,ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

Kolor: czerwony

Długość: 140,6 km w tym Gminie Wieruszów 25,6 km

Atrakcje na szlaku: 

Wieruszów - kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z końca XX w, cmentarz parafialny (grób Powstańca Styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924, płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko 1811-1857, dwie kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka z końca XIX w), pomnik ku czci poległych w roku 1863 i w l 1939-45, Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska) 3 ćw. XIX w, wzgórze zamkowe i fosa po zamku wieruszowskim, neogotycki kościół ewangelicki z 1888 r, Zespół Stacji Kolejowej (dworzec szachulcowy z 1871-1872, pozostałe budynki z 1 poł XX w), Wyszanów - cmentarz parafialny (kaplica cmentarna neogotycka z 1 poł XX w, dwa grobowce z II poł XIX w [Szanieckich i Oświęcimskich], grób Powstańców Wielkopolskich  Józefa Frasa i Stanisława Korczaka poległych pod Kępnem 1919 r, grób Powstańca Styczniowego Teodora Karnisza 1826-1873, dwie zbiorowe mogiły [mieszkańców Wyszanowa i Torzeńca] zamordowanych w 1939 r, mogiła 3 żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych w dniu 2 IX 1939 r, mogiła 3 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 2 IX 1939 r), pomnik ku czci pomordowanych 1-2 IX 1939 r w Mikorzynie, Torzeńcu i Wyszanowie, neoromański kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1842 r, grodzisko stożkowate wczesnośredniowieczne IX-XIII w zwane ,,Armencka Góra”, ,,Kośmider” lub ,,Łysą Górą”.

Comments are closed.