Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

,,ŚLADAMI ŚW WOJCIECHA”

Kolor: niebieski

Długość: 21,1 km w tym Gminie Wieruszów 19,6 km

Atrakcje na szlaku: 

Lubczyna - Zespół Dworski (dwór Sczanieckicj z 1913 r, park podworski pomnik przyrody, gorzelnia 1 ćw. XX w, 2 obory 1 ćw. XX w, spichlerz zbożowy 1 ćw. XX w, 3 czworaki 1 ćw. XX w, Wyszanów - grodzisko stożkowate wczesnośredniowieczne IX-XIII w zwane ,,Armencka Góra”, ,,Kośmider”, ,,Łysa Góra”, Cieszęcin - kościół drewniany z 1789 r (Diecezjalne Sanktuarium Św. Wojciecha a w nim relikwie świętego Wojciecha), lipa drobnolistna pomnik przyrody.

 

Comments are closed.