Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

,,NAD PROSNĘ”

Kolor: żółty

Długość:  13,9 km

Atrakcje na szlaku: 

Wieruszów - kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z koń XX w, cmentarz parafialny (grób Powstańca Styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924, płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko 1811-1857, dwie kaplice: katolicka i ewangelicka z końca XIX w, Rzeka Prosna - obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina Prosny”, ,,Lasy Opatowskie”-obszar chronionego krajobrazu o pow. 2,5 tys. ha w tym 750 ha lasu, Kuźnica Skakawska-Aleja Dębów Czerwonych (95 dębów pomnik przyrody), kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 , 2 dęby szypułkowe pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyklowego z 700-400 lat p. n. e, Wieruszów - wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku, układ przestrzenny miasta (rozległy 4-boczny Rynek z ulicami wybiegającymi z narożników, wokół częściowo zachowano przebieg średniowieczny ulic, park a w nim pomnik św. Floriana).

Comments are closed.